Home » Nieuws

De koekjes die worden geserveerd bij de koffie worden gesponsord door Jumbo Wijshoff

Buurten in de Buurt

Een middag om contacten op te doen, gezellig een praatje maken.

Onder het genot van een Kopje koffie of thee van Blanche Dael.

Samen discussiëren over actuele onderwerpen of misschien

met een ander je hobby delen, kaarten maken of breien / haken

Samen een spel spelen zoals rummikub of kaarten etc.

Maar gewoon genieten van de rust met wat te drinken en of eten, het kan bij ons allemaal.

Wenst u meer informatie te ontvangen stuur dan een mailtje naar

                                                                                                                                                                                                  info@heegeneerke.nl

Of bel met nummer 043 763 0074

Wij zijn open van maandag tot en met zaterdag 11:00 tot 15:00 uur

Dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagavond zijn we extra open van 18:00 tot 21:00 uur.

Hoeskamer t Heegeneerke is te vinden aan de Roserije 410 tegenover de sporthal.

Missie:

 

Het aanbieden van een betaalbare en laagdrempelige ontmoeting, s  plek en hierdoor het bevorderen van sociale contacten van de bewoners van de wijk De Heeg en omliggende wijken in de gemeente Maastricht.

 

Visie:

 

Het bevorderen, verbeteren en behouden van de leefbaarheid van de wijk De Heeg in de gemeente Maastricht. Het bevorderen, verbeteren en behouden van de sociale contacten binnen de genoemde wijk. Het bestrijden van de (stille) armoede in genoemde wijk. Het bevorderen van de betrokkenheid en burgerparticipatie van inwoners van de genoemde wijk.

 

  1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

Het doel willen wij bereiken door het faciliteren van een sociale ontmoetingsplek in de vorm van een koffiehuis en zorgkroeg in genoemde wijk. Doormiddel van het organiseren van (thema)bijeenkomsten op de bedoelde sociale ontmoetingsplek en het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties die een soortgelijk doel nastreven als de Stichting. Het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.