Home » Wat bieden wij. » Zorgkroeg

Binnenkort in t `Heegeneerke hulp bij dementie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag avond 5 maart algemene lezing over autisme, adhd, add, Asperger, dyslexie Houd onze fb pagina in de gaten
van 19:00 tot 20:30 uur graag aanmelden als je hierbij aanwezig wil zijn koffiehuis-heegeneerke@hotmail.com entree is GRATIS

Binnenkort meer uitleg over wat is Mantelzorg nou precies in `t Heegeneerke hou deze pagina in de gaten

Dit is mantelzorg
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. Daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Het SCP definieert mantelzorg als volgt:Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving In Nederland.Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Basisloon

Basisloon Maakt lui... wat vind jij daarvan kom woensdag 15 november om 19u30 naar het Heegeneerke en geef je mening !

HELP! Brand in huis! Wat nu? Weet jij wanneer je een brandje nog zelf kunt blussen?

Houd als ezelsbruggetje aan: kleiner dan een voetbal kun je zelf blussen. Groter dan een voetbal = wegwezen! Meer weten? Nederlandse Branden wonden centrum komt uitleg geven in `t Heegeneerke op donderdag 9 november om 14:00 uur

COPD

 

COPD is een afkorting uit het Engels en staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

In het kader van de zorgkroeg is er weer een voorlichting over Copd vrijdag 22 september aanvang 13:30 uur in ` t Heegeneerke een deskundige op dit gebied komt uitleg geven over deze vreselijke aandoening

 

Bij COPD is het van groot belang dat u zelf zoveel mogelijk doet om te voorkomen dat de ziekte verergert en dat u leert zo goed mogelijk met COPD te leven.Veel meer hier over op 22 September in t Heegeneerke

Aanmelden voor de gezondheidscheck kan nog maar wees er snel bij we kunnen er nog een paar plaatsen. Meld je in het Heegeneerke 25 augustus is t zover

Wat heeft en kan Envida jou bieden? dit antwoord krijg je als je er op 30 augustus bij bent.

reanimatie en aed instructie 

 

Vrijdag 14 juli aanvang 13:30 uur
Door Prof. Dr. A.P.M. Gorgels, cardioloog van de Reinaert Kliniek.Deze middag is voor iedereen en gratis toegankelijk en best wel interessant om te weten wat je moet doen in geval van nood.

In het kader van de Zorgkroeg ..
Vrijdag 28 april 13:30 ervaringsdeskundige vertelt als ex verslaafde in ` t Heegeneerke

 

 Doodsbang......
De ouders van ... weten niet wat ze met hun zoon aan moeten. Zijn moeder is bang voor hem. “Ja, die zaten met gekromde tenen als ik op visite kwam daarzo. Ik plunderde de drankenkast en ging om de 10 minuten naar de wc om te cocaïne te snuiven en ze waren blij als ik wegging. Mijn moeder was gewoon doodsbang voor me” .... raakt de controle kwijt, maar verslaafd aan cocaïne, dat vindt hij zichzelf niet. “Hoe iedereen ook naar je wijst van ’...., dit gaat niet goed’. Blijf je nog zeggen: er is niks aan de hand. Het komt wel goed. Wat zeuren jullie. Jullie zien het allemaal verkeerd. Het is trouwens ook jullie schuld dat ik hier zit, dus hoe durf je. Dat zeg je gewoon, dat denk je ook. Daar ben je heilig van overtuigd. Diep in je hart, ergens in je achterhoofd, weet je dat het allemaal niet klopt Dit en meer komt volgende week komt een ervaringsdeskundige zijn verhaal vertellen als ex verslaafde

Soorten diabetes


Er zijn verschillende soorten diabetes, met verschillende oorzaken en vaak ook een eigen behandeling. Dat weten we alleen dankzij onderzoek, waarvoor het Diabetes Fonds zich inzet. Meestal is het duidelijk welke vorm van diabetes iemand heeft. Bij twijfel is genetisch onderzoek nodig.

Vrijdag middag 3 maart hebben we hier een workshop voor om 14:00 uur voor iedereen kan dit best wel interessant zijn de workshop is gratis Dit in het kader van de zorgkroeg

De zorgkroeg blijft maar ideeën aan geven en punten aan te geven die we bespreekbaar gaan maken uiteraard met jullie als bezoekers ,zoals de volgende die gaat komen en wel zo belangrijk diabetes de contacten zijn reeds gelegd . Maar heb jij nou iets wat je eens bespreekbaar wil maken .....Laat het ons dan weten.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Symptomen van diabetes
De meest voorkomende symptomen van diabetes zijn:
polyurie ( d.w.z. een grote urineproduktie): de urine bevat bovendien glucose.
dorst: door het grote urineverlies krijg je met een tekort aan vocht te maken en dit geeft dorst.
Honger: er wordt namelijk glucose met de urine uitgescheiden die bestemd was als energieleverancier voor het lichaam.
DiT EN MEER ZAL BESPROKEN WORDEN DOOR EEN VERPLEEGKUNDIGE

In het kader van de zorgkroeg vrijdag 7 oktober

Bang voor ziekenhuis

Veel mensen hebben angst voor onderzoeken en/of behandelingen in het ziekenhuis. Niet alleen angsten voor het gebouw en de confrontatie met (andermans) kwalen en ziekten, maar ook angsten voor de ingreep die hen mogelijk te wachten staat. Deze angsten tonen zich op verschillende manieren, waarbij het zelfs zo erg kan zijn dat de patiënt zich niet wil laten behandelen, of niet naar het ziekenhuis durft te gaan.

Als je bang bent voor het ziekenhuis kan dat levensbedreigend zijn. Want het kan ervoor zorgen dat je, op het moment dat je de eerste signalen krijgt van een aandoening, niet op tijd reageert. Je kan met preventie veel ziektes voorkomen. Maar op een gegeven moment zullen we er allemaal een keer aan moeten geloven. Dan moeten we naar de dokter.

Wat doe je als je bang bent voor het ziekenhuis? Ga je dan aan de huismiddeltjes? Stop je met werken en ga je achter de geraniums zitten? Wat je ook doet, het is niet de meest optimale oplossing. De meest optimale oplossing voor je probleem op dat moment is een arts. Je ratio weet dat, maar je gevoel spreekt anders.

Denk je eens in; heb jij zo’n angst dat je een briefje bij je hebt waarop staat “als mij een ongeluk overkomt en ik moet naar een ziekenhuis, laat mij dan maar dood gaan”?
Angst voor het ziekenhuis kan overwonnen worden. Wil je hier meer over weten?

Jos Gulpers, verpleegkundig specialist bij psyQ angst Maastricht, zal tijdens deze middag aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op angststoornissen en de behandeling hiervan. Heeft u op voorhand al vragen, laat het ons weten, dan wordt hierop tijdens de infobijeenkomst ingegaan (vragen via onderstaand mailadres of 0683414170 – indien mailbox, graag inspreken).

Wanneer en voor wie
De informatiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 7 oktober 2016 van 13.30 - 15.30 uur.
De locatie is: Koffiehuis `t Heegeneerke, Roserije 410, Maastricht.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp.
Iedereen is welkom, deelname is gratis.
Hoewel niet verplicht wordt aanmelding wel op prijs gesteld.
Voor meer informatie: 088-5069413 (dhr. Ahsmann)

www.omgaanmetangst.nl/

NIEUWE GGZ- CAFÉ - NU OOK IN DE HEEG: mis het niet!

Op vrijdag 30 september tussen 13.30 en 16.00 uur
In Het Heegeneerke, de Boeckel, Roserije 410 Maastricht

 

Heel veel mensen hebben regelmatig of langdurig psychische klachten. Vaak zoeken ze daar professionele hulp bij: via de huisarts komen ze terecht bij een psycholoog of psychiater, ze krijgen medicijnen en in het uiterste geval worden ze opgenomen. In de praktijk blijkt vaak, dat de klachten daarmee niet verdwijnen. Dat mensen niet genezen of herstellen.

Dat is logisch. Je kunt klachten of een ziekte niet isoleren van de rest van een mens. Gezondheid en welzijn hangen van méér dingen af: je leefsituatie, familie en vrienden om je heen, mee kunnen doen in de samenleving, zin hebben in het leven. Bijvoorbeeld. In die zin weten we allemaal zèlf het beste hoe het met onze gezondheid is - en wat helpt om van klachten te herstellen en ons beter te voelen. Dan gaan we het best ook zèlf onderzoeken waarin we sterk en waarin we kwetsbaar zijn. Gaan we zelf op zoek naar hulp en ondersteuning. In onze eigen omgeving en op het internet en in sociale media. 'De Nieuwe GGz' heet dat.

Dat roept vragen op, zorgen ook: Wat betekent dat voor mijn gezondheid, voor de hulp die ik nodig heb, voor de buurt, voor de kosten van de zorg? Daarom is er een initiatief gekomen: Nieuwe GGz-cafés. Gelegenheden waar mensen bij elkaar kunnen komen om vragen, zorgen, ideeën, ervaringen en meningen te delen. Van elkaar te leren, elkaar te steunen en te bemoedigen. Koffiehuis Het Heegeneerke organiseert samen met de werkgroep Te Gekke Buren ook zo'n GGz-café:

 

Vrijdag 15 juli geheugen training met Envida in t Heegeneerke aanvang . Mee doen kost voor leden van Envida € 5,00 niet leden betalen 10:00 euro de dames van Envida vragen wel naar u lidmaatschapskaart

Wist u dat u uw geheugen kunt trainen? Uit onderzoek is gebleken dat u mentaal langer fit kan blijven.

Hoe dan denkt u ?? op deze vraag en vele andere gaan wij op 15 juli verder op in samen met jullie en Envida

 

 

17-06-2016
Valpreventie

In het kader van de zorgkroeg gaan we in 't Heegeneerke u daar bij helpen.

Hoe gaan we dit doen vraagt u zich af ?

Door een 2 uur durende cursus te geven met een erkend Fysiotherapeut.

De cursus is niet alleen voor senioren ook jongeren hebben dit probleem soms .Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn.
Wil jij hier aan mee doen dat kan kom dan naar `t Heegeneerke en vraag de uitleg hoe je kan mee doen

19-05-2016

Geslaagde middag gehad over  de uitleg van Envida.De dames hebben een goede uitleg gegeven wat Envida voor  de  mens kan betekenen en wat men kan  krijgen als  je  lid  bent . Binnenkort komt  Envida terug  met de  workshop geheugen training de datum  maken we snel bekend. 

Wat is ergotherapie

 

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?
Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of leerkrachten.

Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.Datum volgt spoedig

Verslag van Hulp bij dementie